SVERIGE / HÅLLBAR UTVECKLING: – Det finns inget som går upp mot den stad som har stolta, engagerade och delaktiga medborgare som värnar om sin stad. Sådant skapar attraktivitet, säger Anna Rygård, programchef för hållbara städer vid tankesmedjan Global Utmaning, när hon tillfrågades om ett globalt recept för attraktivitet. Tillsammans med stadsarkitekter och stadsbyggnadsingenjörer från Stockholm, Malmö och Köpenhamn, gästade Rygård samtalsforumet ”Arkitekturmuseet Live”, som den 13 mars hade temat ”Framtidsstäder i Norden”. Men attraktiviteten bottnar även i hur människor upplever sin stad. I snabbt växande städer i Danmark och Sverige innebär detta utmaningar. Från Danmark berättade Tina Saaby, stadsarkitekt från Köpenhamn, hur huvudstaden växer bortom sina ”fem fingrar” (den geografiska planeringsmodell som Köpenhamn växt utifrån) och börjar planera tillsammans med svenska städer såsom Malmö. Även i Stockholm arbetar man nära kranskommunerna för att koppla samman framförallt kommunikationerna. Här är det avgörande att ingen kranskommun upplever sig som mindre värd utan att det finns en ömsesidig uppskattning poängterar hon. Christer Larsson, stadsbyggnadsingenjör i Malmö konstaterade att hans stad präglas mycket mer av europeiska influenser och att stadens utbyggnad konkurrerar med kringliggande jordbruksmarker. – Här gäller det att inte växa på bekostnad av de grundläggande kärnvärden som Malmö är känt för, sade han.   Ta del av hela samtalet på webben:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar