SVERIGE / HÅLLBAR UTVECKLING: De tre länen Norrbotten, Dalarna och Skåne får regeringens och miljödepartementets fulla förtroende att i samarbete visa vägen till grön utveckling. Grön utveckling innebär enligt departementet att klimat- och energiarbetet i länen ges hög prioritet, och att detta arbete systematiskt vävs in i strategiska planeringsprocesser och i skapandet av framtida näringar och nya jobb.
På de här punkterna har alla tre länen kvalat in och ska nu få agera piloter genom att mer organiserat utbyta erfarenheter med varandra, och inspirera andra län att ta efter.
Ansvarig för samordningen blir länsstyrelserna som idag har huvudansvaret för att omsätta den nationella klimat- och energipolitiken. Samtidigt förutsätter uppdraget att regionala självstyrelseorgan, kommuner och landsting, privata aktörer och ideella organisationer liksom högskolor och universitet involveras.
Samtidigt som pilotlänen utsetts så har Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen fått i uppdrag att stötta pilotlänen med expertkompetens och erfarenhetsåterföring. Arbetet påbörjas snart och har fått löften om medel fram till 2013.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar