SVERIGE / HÄLSA OCH SJUKVÅRD: Framtidens tillgång på arbetskraft är en av norra Sveriges tyngsta utmaningar. Prognosen visar att inflödet på arbetsmarknaden om 15 – 20 inte kan täcka upp pensionsavgångarna. Därför har Norrbottens läns landsting sjösatt Interregprojektet "Best Agers", tillsammans med ytterligare sju länder, för att få ett bättre grepp om problematiken samt om hur man bäst tillvaratar äldre personers (55+) kunnande och erfarenheter och behåller dem kvar längre i yrkeslivet. För Norrbottens del så handlar det om att närmare granska hur äldre kan användas: kan de utgöra en stående pool av arbetskraft, kan de jobba kvar längre, vara mentorer åt yngre och även andra äldre? Kanske viktigast: hur stor är viljan att göra en aktiv insats? Projektet pågår mellan 2010 och 2012 och resultaten ska presenteras för politiker, företagare, opinionsbildare och samhällsaktörer i ordets bredaste mening.   Läs mer om satsningen i Norrbotten:    Läs mer om Interregprojektet:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar