SVERIGE / HÄLSA OCH SJUKVÅRD: I Norr- och Västerbotten satsas nu 12,5 miljoner av EU-medel till att bättre rusta landstingen för att fånga upp och tillvarata idéer och uppslag från vårdpersonal. Satsningen går ut på att uppmuntra och sätta igång kreativa processer bland de anställda. När idéer finns så ska det finnas resurser för att utveckla och skapa prototyper. Satsningen ska även täcka in stöd för att skydda varumärken och eventuella patent. I projektet, som går under namnet ”Innovationsslussen”, omfattar förutom de två landstingen även ALMI Nord, näringslivet samt universiteten i Umeå och Luleå.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar