SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Glöm inte bort kommunikationerna norröver bortom Stockholm och tullarna. De behöver också ingå i ett fortsatt europeiskt infrastruktursamarbete. Detta budskap skicka den svenska regeringen med i sitt svar till EU-kommissionen som ville få in synpunkter på sitt Europeisk infrastruktursamarbetet, TEN-T.
Övriga kommentarer från svensk sida är enligt Henrik Drake departementssekreterare på Näringsdepartementet att TEN-T spelar en stor roll, speciellt för att nå en hållbar tillväxt i Europa. Samtidigt måste de kommande transportsystemen förenkla möjligheten attkorsa gränser mellan länder. Standard och regelverk måste förenklas och det måste även till innovativa åtgärder för inom informations och kommunikationsteknologi för att skynda på den här utvecklingen.   
Vad EU-kommissionen vill är att med hjälp av medlemsstaternas kommentarer utforma en ny strategi som är mer anpassad till de nya målen i den nya strategin EU2020.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar