SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Det tar alldeles för lång tid att komma till skott och förverkliga nya väg- och järnvägssträckningar. Därför måste en rad förenklingar till, anser den av regeringen tillsatta Trafikinfrastrukturkommittén som den 1 september lämnade in sitt betänkande.
I de förslag som presenterades så att den enskilde medborgarens ställning stärks, att den fysiska planeringsprocessen inte ska ske i tre steg utan hållas samman i en och samma process. Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen slopas och vid mindre och okomplicerade åtgärder så ska den formella planeringsprocessen kunna skippas.
– Kommitténs förslag leder till att planeringsprocessen kan kortas med ett till två år och planeringskostnaderna minskar med upp till 200 miljoner kronor per år. Investeringarnas samhällsekonomiska nytta tillgodogörs tidigare. Vi bedömer att värdet av detta under nuvarande planeringsperiod blir 1,35 miljarder kronor med ett års kortare planeringstid, säger Bo Bylund i pressmeddelandet.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden:Per Holmström
Lämna en kommentar