SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Det finns en uppenbar oro hos landshövdingarna i norra Sverige över bade flygets och tågtrafikens framtid. I en debattartikeln I Dagens Nyheter den 16 augusti påpekar sammanlagt 11 landshövdingar att ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats kan, om det vill sig illa, begränsa flygtrafiken ut mot övriga delar av Sverige och därmed hota kommunikationerna mellan regionerna och även anknytningarna till utländska destinationer för de mer perifera regionerna. Lika oroliga är de norrländska landshövdingarna over uteblivna beslut om mer resurser till den så kallade Ostkustbanan. Även här togs frågan upp under Debatt I Dagens Nyheter den 11 augusti. Bansträckning utgör i första hand en flaskhals för utskeppning och export av svenska råvaruprodukter som debattörerna menar utgör en av de exportintäkter som med säkerhet kommer växa framöver.    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar