SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Öppna träffar där resenärer och branschorganisationer delar med sig av sina perspektiv, så kallade tankesmedjor, är den form som Svensk Kollektivtrafik använt för att sondera terrängen inför etableringen av nya kollektivtrafikmyndigheter i regionerna och nya regionala trafikförsörjningsprogram. "Tankesmedjorna" startade den 15 februari i Malmö och fortsatte sedan i Stockholm, Umeå, Örebro, Alvesta, för att avslutas i Göteborg den 3 mars. Deltagarna uppskattade arbetssättet och flera sade att de fått nya perspektiv. Kurt Hultgren, från Resenärsforum, menade att mötet ingav hopp om att allt från trafikplikt till fritt marknadstillträde kommer att lösa sig eftersom alla parter har resenärernas bästa för ögonen.   Länkar till tankesmedjorna:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar