SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är besvärade över att den statliga Medfinansieringsutredningen inte öppnar för ett ökat regionalt inflytande över infrastrukturplaneringen. SKL:s huvudsakliga kritik mot utredningen, som helt nyligen lämnade sitt slutbetänkande, är att den helt och hållet saknar konkreta förslag på detta område. SKL:s ordförande Anders Knape (m) skulle vilja att en större andel av de statliga pengarna direkt fördes över till den regionala nivån. – Skulle staten genom en grov fördelning låta varje region få en del av den statliga påsen med medel för infrastruktur så kan man säga att staten samtidigt valde att ta ett större regionalpolitiskt ansvar, säger han i ett pressmeddelande.   Läs mer om betänkandet:    Läs om SKL:s svar:     NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar