SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Det behövs ett snabbare och mer effektivt sätt att komma vidare när kommuner och staten hamnar i konflikt om en infrastrukturfråga. I dag så kan en sådan tvist innebära att ett beslut dra ut på tiden, även då det är givet att statens intressen går först. Därför borde en rad prövningsförfaranden tas bort. Det säger Transportinfrastrukturkommittén i sitt betänkande "Effektivare planering av vägar och järnvägar”. Men under Näringsdepartementet remissmöte den 12 november fick kommittén mothugg från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som anser att den nuvarande lagstiftningen är bra. Hur de övriga remissorganen ställer sig i frågan är än så länge oklart. Den 10 december ska de skriftliga remissvaren vara inlämnade.
 
Läs mer: 
Länk till betänkandet: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar