SVERIGE / INFRASTRUKTUR: – De är framförallt de kostsamma säkerhetskraven som i grunden är anpassade till stora flygplatser som undergräver de mindre flygplatsernas lönsamhet, säger Erik Söderberg, informatör vid Luftfartsverket.
Enligt honom så hänger inrikesflygets stagnation ihop med EU:s övergripande mål om en harmonisering av flygledningen i Europa, ”Singel European Sky”.
– Vi vet att EU har planerat för en investeringsbudget på cirka 20 miljarder till år 2020, som primärt handlar om effektivisering av flygledningssystem och om att räta ut flygvägarna, säger Söderberg.
Den utvecklingen får också konsekvenser för mindre regionala flygplatser menar han:
– Vi har haft ett försök där man från Sturup, via direktsändning från Ängelholm, kunnat utöva flygledning på distans. Sådant kan kapa kostnaderna även för mindre flygplatser.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar