SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Ska man bygga mer spårbunden trafik eller fler busslinjer? Frågan är högaktuell i Stockholm som står inför stora utmaningar både vad gäller bostadssituationen och kommunikationerna.

I frågan om kommunikationer är det inte självklart vilken väg stockholmarna ska gå. Tre forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan förordar en ökad busstäthet, i DN Debatt den 1 september. I DN Debatt den 9 september svarar samhällsplaneraren Markus Eiser att miljöfaktorer, energihushållning, kapacitet och platsanpassning däremot talar för spårvagnsalternativet.

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar