SVERIGE / INNOVATION: – Ni svenskar har allt att vinna på om ni breddar er i ert arbete kring både enskilda regionala och en nationell innovationsstrategi. Låt inte all uppmärksamhet gå till högteknologi, det finns stora möjligheter inom andra områden också, påminde OECD:s policyanalytiker Claire Nauwelaers, som var en av huvudtalarna på svensk RegLabs årskonferens i Norrköping den 2 februari. Hennes tankar gick både till den åldrande befolkningen och landsbygden, där ett innovativt klimat i kombination med aktivt nationellt stöd och uppkopplingar mot de större städerna skulle kunna vända en rad hot till framtida styrkor. Länk till Reglabs årskonferens:  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar