SVERIGE / INNOVATION: Den största framgången i Västra Götaland på innovationsområdet har varit tillkomsten av sex samverkansplattformar, menar Mats Granér, chef för innovationer och nyföretagande i regionen.
Han beskriver plattformarna som arenor dit FoU-projekt dras, inkubatorer samlas och nya företag startar upp och där universitet och näringsliv kan hitta nya samarbetsformer.
– De här samverkansplattformarna har gett oss en tydligare struktur för hela vårt regionala innovationssystem ut, säger Granér.
Men detta är enligt honom bara ett steg på vägen. I våras gav politikerna tjänstemännen i uppdrag att ta fram en sammanhållen strategi för högre utbildning, innovation och forskning.
– Det nya här handlar om att koppla samman universitetens och näringslivets behov av både högre utbildning men också forskning. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att ta tillvara spetskompetenserna oavsett var de än finns och koppla dem till de områden där vi är som bäst, säger han.
Arbetet har redan satt igång men strategin ska vara klar först i december 2011.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar