SVERIGE / INNOVATION: En samlad plan för svensk innovationspolitik kommer lämnas över till regeringen och näringsministern den 10 oktober, från projektet Innovation för tillväxt som drivs av IVA. Förhoppningen är att regeringen söker ett blocköverskridande beslut för att slå fast en politik oavsett vilket block som hamnar i regeringsställning.

En stadigt grundad nationell innovationsstrategi är en förutsättning, anser projektledaren Johan Carlstedt, för att de regionala innovationsstrategierna ska förverkligas.

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar