SVERIGE / INNOVATION: I både Västra Götaland, den 28-29/9 och i Skåne, den 23/9, hölls helt nyligen sammandragningar där de regionala innovationsstrategierna ventilerades. I Västra Götaland tog regionen chansen att med både lokala, regionala och nationella aktörer fundera hur man bäst går tillväga för att regionen ska bli en ledande kunskapsdriven region år 2020. PÅ plats fanns även representant från EU-kommissionen, Claus Schultze som berättade om vad man i Bryssel avser med detta prioriterade område.

Mötet i Skåne hade en annan karaktär om än en likartad målsättning, att utveckla den internationella innovationsstrategin för Skåne. Här gav man utrymme för att utbyta idéer och skapa mötesplatser!

 

Läs mer om händelsen i Västra Götaland: http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/177364

 

Läs mer om händelsen i Skåne: http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/176829

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar