SVERIGE / INNOVATION: Det är helt avgörande för Sverige som nation att vi i dag och i framtiden driver på innovations- och förnyelsearbetet i landet. Därför krävs en aktiv regering som gör det möjligt för såväl internationella storföretag som innovativa småföretag att växa.

Detta var i korthet budskapet från Kungliga Vetenskapsakademins (IVA) satsning på "Innovation för tillväxt”, i samarbete med Tillväxtverkets, Vinnova och svenskt Näringsliv.

Vid överlämnandet av planen konstaterade Sveriges näringsminister Annie Lööf :

– Vi har allt att vinna på att ta tillvara allas kreativitet och förmåga och inte begränsa synen på innovation.

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar