SVERIGE / INNOVATION: Svårigheterna med att få till regionala satsningar som uppmuntrar till ökad innovation kan höra samman med att den mer grundläggande kompetensförsörjningen inte fungerar smidigt, menar Helena L. Nilsson, forskningsansvarig vid Västra Götalandsregionen. Slutsatserna drog hon utifrån en workshop på Näringsdepartementet den 15 december om hur förutsättningarna för innovationer skulle kunna förbättras ute i landet.

Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet, ansåg för sin del att universiteten och högskolorna behöver få större självständighet i förhållande till staten. Dessutom skulle varje lärosäte vinna på att profilera sig mer utifrån sina spetskompetenser och regionernas styrkor.

 

Läs mer: http://www.naringsbloggen.se/innovation/regional-tillvaxt/universitet-och-hogskolor-regional-utveckling-och-innovation-genom-samverkan/

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar