SVERIGE / INNOVATION: Nu är det hög tid för er regionala aktörer att sätta samman och presentera regionala innovationsstrategier. Helst ska det ske innan sommaruppehållet. Den uppmaningen fick deltagare som hade valt att komma till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) svenska RegLabs gemensamma seminarium tillsammans med under temat ”Dialog för stärkt innovationskraft” den 21 – 22 mars. – Det vi har bett regionerna göra i våra dialoger är att skriva en nulägesanalys, en funktionsanalys och en innovationsanalys utifrån ett internationellt sammanhang. Till detta behöver man ha en idé om hur det regionala ledarskapet ska utformas, säger Johan Carlstedt, ansvarig projektledare för IVA:s projekt Innovation för tillväxt. Han är också glad över att man inom regeringen nu också börjat ta steg framåt: – Man har nu satt samman en departementsöverskridande gruppering av statssekreterare kring de här frågorna. jag tror det är viktigt att fler än näringsdepartementet äger de här frågorna, säger Carlstedt.   Konferens dialog för stärkt innovationskraft:    Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar