SVERIGE / INNOVATION: Arbetsgruppen för ”Kompetent kapital för tidiga skeden”, knuten till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), vill att staten skjuter till pengar till regionalt förankrade inkubatorer. De lägger till brasklappen att verksamheten måste uppfylla kriterier såsom en viss verksamhetsvolym, förmåga att attrahera privat kapital och en professionell ledning. Men statens hjälp behövs också. Om staten kan skjuta till lika mycket medel som privata investerare förväntas göra så kan en regional inkubatorfond etableras. Medlen från dessa fonder kan användas för att investera i innovativa företag med stor tillväxtpotential men också göra det möjligt för inkubatorerna att jobba närmare universitetens innovationskontoren, där sådana finns.   Faktaruta I IVA:s arbetsgrupp för Kompetent kapital i tidiga skeden ingår Johan Hernmarck, Provider Venture (ordförande), Jan Herin, Företagarna, Marie Reinius, SVCA, Torbjörn Spector, Svenskt Näringsliv, Ulf Söderholm, Andulf Advokatbyrå, Marie Wall, Vinnova, Aleksander Zuza, IF Metall, Ted Fjällman, IVA (projektledare).   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar