SVERIGE / INNOVATION: Svenska regioner satsar i dag mer än någonsin förut på innovation. Men för att de ska bli mer innovativa måste regionernas aktörer bli bättre på att mäta sina eventuella framgångar. För det behövs måttstockar och några sådana finns inte än. Det svenska nätverket RegLab har därför skapat ett projekt kallat Innovationsindex, som den 14 april hade sitt första seminarium, där just förutsättningarna för ett sådant index diskuterades. Projektet har kommit så pass långt att man nu har en testversion av ett index som provas i två län. Resultaten från dessa tester togs också upp under mötet. Absolut svårast att mäta verkar dimensioner som mångfald och jämställdhet vara.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar