SVERIGE / INNOVATION: En nationell innovationsstrategi ska formuleras. Startskottet för debatten gick den 17 februari, då näringsdepartementet bjöd in intresserade från alla samhällssektorer. – Det är viktigt att vi är öppna för flera perspektiv i den här frågan, säger näringsminister Maud Olofsson när hon kommenterar dagen. Förväntningarna och önskemålen på den nationella strategin visade sig också gå åt många olika håll: – Det är viktigt att utveckla miljöer med en öppen attityd i våra lärosäten och samarbeta med andra utanför universiteten. I Universitetsvärlden ska vi inte använda konkurrens som verktyg till utveckling och drivkraft. Vi ska samarbeta, inte bara i Sverige utan över nationsgränserna, säger Kerstin Norén från Karlstads universitet. – Min ambition med det långsiktiga innovationsarbetet är att det inom den nationella innovationsstrategin tas fram ett styrande program för sjukhussektorn. Sektorn måste bland annat lära sig processen för innovationsupphandlingar, hur man stöttar interna idéer och de företag som vill in. Här behövs tydliga direktiv, säger Olle Hillbom, ansvarig för innovation på Stockholm läns landsting. Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar