SVERIGE / INNOVATION: Över två miljarder kronor sätter nu regeringen av till ett nytt riskkapitalbolag i Östersund. Tanken är att Inlandsinnovation AB, som är namnet på det nya bolaget, ska förbättra finansieringssituationen för norra Sveriges inland. Bolaget ska, enligt näringsminister Maud Olofsson, dels ge nödvändig finansiell hjälp till företag i ett tidigt skede och också överbrygga långa ledtider mellan en investering och tidpunkten då satsningen kan generera intäkter.
Områden som näringsministern vill att bolaget prioriterar är utveckling av biobränslen, vindkraft, miljöteknik, turismprojekt och gruvprospektering. Näringsministern hoppas på att ökade satsningar på näringslivet i inlandet på sikt ska påverka prisbildningen på fastigheter och investeringar i de här delarna av landet. De är i dagsläget låga och på vissa håll sjunkande.
 
Läs mer: 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar