SVERIGE / INNOVATION: Det saknas i dag en fungerande forsknings- och innovationsstruktur i Stockholmsregionen och staten har här ett ansvar, menar Kåre Bremer, rektor vid Stockholms Universitet. Utvecklingen på andra håll i landet har fått honom att tillsammans med ett antal nyckelaktörer peka ut ett antal frågor på innovationsområdet som de menar att regeringen bör ge ett ökat stöd för.

Det handlar om att utveckla tjänsteinnovationer, utforma en statlig strategi för offentligt riskkapital och offentlig innovationsupphandling. Inget av dessa områden fungerar idag tillfredsställande, anser Bremer.

 

Läs mer: http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/431344/behovet-av-forsknings/DDFD000E-FC83-52D9-81C3-A68B41860832

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar