SVERIGE / INNOVATIONER: Allianspartierna, som nu bildat Sveriges nya regering, gav före valet väldigt vaga signaler om vilken innovationspolitik som man ville driva om man fick förnyat förtroende. Man poängterar mer den nytta man gjort genom sin stabiliseringspolitik än vad man vill åstadkomma med hjälp av en innovationspolitik. Den slutsatsen drog Roland Fagerfjäll vid IVA i samband med seminariet ”Hur påverkar valresultatet Sveriges innovationskraft”, den 29 september i år.
Hans analys av den kommande mandatperioden är ändå att alliansen har goda förutsättningar att med hjälp av de små stegens politik påverka fler av innovationskedjans (se faktaruta) delar till det bättre.
 
Faktaruta:
Det finns enligt författaren Roland Fagerfjäll åtta länkar i den så kallade innovationskedjan för en region. Det allra först steget består i insikten om vad en innovation är, ser ut och blir till. Den andra länken är tillgången till bra grundutbildning. Nästkommande steg är närvaron av högre utbildning, pch den fjärde länken är förmågan att skapa egna forskningsresultat. Femte steget är stödsystem för fristående nytänkare, medan det sjätte steget är en involvering av fristående företagare som kan omsätta innovationen. Det sjunde steget är god finansiering i alla led och det slutliga åttonde steget består av en öppenhet mot alla världens företag.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar