SVERIGE / IT: Anna-Karin Hatt, Sveriges IT-minister vill nu se att den nationella digitala agendan får regionala motsvarighet ute i landet. Helst vill Hatt se både regionala och lokala planer på hur de övergripande nationella målen ska omsättas. Själv ser hon ingen annan väg om regeringens mål om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Kraften finns i det omgivande samhället, det är där idéerna och kunskapen finns, sade Bengt Larsson vid länsstyrelsen i Örebro och gav exempel på hur bildningsförbunden i Örebro län nu står på tå för att minska det digitala utanförskapet i länet.

 

Läs mer: Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/180783

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar