SVERIGE / KLIMAT: Biogas som energikälla har sin framtid säkrad i Göteborgsregionen sedan Energimyndigheten beviljade projektet GoBiGas 222 miljoner. I summan ingår även ett forsknings- och utvecklingsstöd från EU-kommissionen. Projektet, som drivs i samarbete mellan Göteborgs Energi och E.ON., innebär att man bygger en förgasningsanläggning i två etapper som ska tas i drift 2012. Den stora vinsten ligger dels i att det befintliga nätet för naturgas kan användas och att den biogas som framställs också kan blandas med naturgasen.
År 2020 räknar Göteborgs Energi med att kunna leverera energi motsvarande 1 TWh vilket motsvarar 30% av dagens leveranser i Göteborg, eller drivmedel till 100 000 bilar under ett år.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar