SVERIGE / KOMPETENS: Regionförbundet i Uppsala nyttjar numera ett kompetensindex för att kunna planera för sina samordnande insatser på arbetsmarknaden. Uppdraget med den regionala kompetensplattformen har i hög grad bidragit till intresset för att utveckla denna metod. Metoden bakom detta index presenterades i november på det svenska nätverket RegLab.

Kompetensindexet bygger i korthet på fem steg sett utifrån en tioårsperiod: en regionalekonomisk prognos där befolkning och sysselsättning speglas, hur branscherna beräknas utvecklas under samma period. Efterfrågan på olika yrken kopplas till branschernas utveckling, allt summeras och kompletteras med information om exempelvis pensioneringar, slutresultatet stäms av med branschens egna företrädare.

 

Läs mer: http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2011/06/Kompetensindex.pdf

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar