SVERIGE  / KULTUR: – Det blev nog lite tajt med tiden när pilotregionerna skulle förankra och omsätta kulturkoffertens samtliga målsättningar under hösten. Den slutsatsen drar statens kulturråds regionala koordinator Erik Åström – trots att de stora länen Västra Götaland och Skåne inte kommit in med sina redovisningar ännu. – Sammantaget kan man nog ändå utläsa att arbetet med kulturkofferten flutit på bra. Det mest uppenbara bristen är att man inte hunnit med att föra ett djupare samtal med civilsamhället och det är ju en del av uppdraget från regeringen, säger Åström. Han poängterar att Kulturrådet också anpassat sig för att möta de behov som arbetet kring kulturkofferten kräver: – Vi har framförallt anställt ny personal. Våra handläggare har också fått en bättre beredskap för att ta sig an de här frågorna. Rådet har arrangerat samtal med alla län om hur arbetet med kulturkofferten ska kunna utvecklas. Dessutom förbereder vi en sittning i april där vi tar oss an frågan om uppföljning, säger han.   Faktaruta: Kulturkofferten är en ny fördelningsmodell för de statliga kulturanslaget till landsting/ regioner. I den första omgången har fem län fått pilotstatus för att pröva den nya modellen. De är Landstinget Norrbotten, Region Gotland, Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar