SVERIGE / KULTUR: Ställs Skåne inför en internationell jämförelse så är det bara den sydvästra halvan av länet som kan klassas som tillräckligt kreativ. Det nordöstra hörnet saknar fortfarande en del av de kreativa kännetecken som finns i de växande stadsmiljöerna i och kring Malmö, Lund och delvis Helsingborg.
De här slutsatserna dras i en rapport som högskolan i Jönköping tagit fram på beställning av Region Skåne. Beställaren önskade se i vilken mån Skåne blivit en attraktivare plats utifrån forskaren Richard Floridas definitioner i sin bok ”Den kreativa klassens framväxt”.
För att komma tillrätta med de regionala obalanserna, menar rapportförfattarna, så måste nordöstra Skåne bli mer attraktiv för både inflyttare och företagare, till exempel genom intressantare stadskärnor, attraktivare boendemiljöer och en mer aktiv tillväxt- och sysselsättningspolitik.  
Läs mer. 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar