SVERIGE / KULTUR: Region Skåne tror stenhårt på att ny teknik och digitala lösningar ska öppna nya möjligheter för skåningarna att ta till sig regionens kulturutbud. Regionens kulturnämnd har nu satt upp som ambition att Skåne ska bli centrum för just teknisk användning inom kulturområdet, vilket omfattar både film, scenkonst, kulturarv och bildkonst.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar