SVERIGE / KULTUR: Statens Kulturråd anser att statliga och regional institutioner behöver bli bättre på att söka stöd från olika EU-program med kulturinriktning. Med hänsyn till de resurser som finns att söka och de behov som fria kulturutövare uttrycker så är nivån i dag allt för låg. När Kulturrådet ställt frågan till svenska kulturutövare som tidigare varit med i olika EU-projekt så har deras erfarenheter varit positiva. Samtidigt medger de att reglerna inom kulturprogrammen kan vara ett hinder. Likaså kan kravet på en 50-procentig egen finansiering bli bekymmersamt. Om fler ute i regionerna ska kunna söka så menar Kulturrådet att kännedomen om EU-programmen behöver bli bättre. Rådet behöver därför öka sitt samarbete med både landsting och regionförbund. Statens Kulturråd förslår också att regeringen inrättar en statlig garantifond som där bland annat fria kulturutövare i regionerna kan söka pengar för medfinansiering.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar