SVERIGE / KULTUR: Den svenska regeringen gav den 12 oktober besked i budgetpropositionen om hur den vill utforma en ny samverkansmodell mellan staten och regionerna på kulturområdet. Under 2011 beslöt staten tillsammans med Skåne, Västra Götaland, Halland, Gotland och Norrbottens län om att dessa regioner skulle bli de första piloterna att testa denna samverkansmodell.

Den 5 november förväntar sig nu Kulturrådet att de fem länen lämnar in sina kulturplaner där de visar hur de tänkt använda de statliga medlen under nästa år.

Under våren planerar Sveriges Kommuner och Landsting tre regionala konferenser för att följa upp hur processerna och dialogerna med de lokala kulturaktörerna har gått. Konferenserna ska arrangeras i samarbete med Swecult, Region Skåne, Regionförbundet Östsam samt Norrbottens läns landsting.

 

Läs mer från Kulturrådet: http://www.kulturradet.se/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/

 

Läs mer om vårens konferenser: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/kultur_fritid/kultursamverkansmodellen

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar