SVERIGE / KULTUR: – Vi från Statens Kulturråd upplever att politiken på ett helt annat sätt än tidigare är på hugget när det gäller arbetet kring de regionala kulturplanerna, säger Erik Åström, ansvarig för kultursamverkansmodellen i Kulturrådet. Till skillnad från tidigare har kulturen numera en given plats på dagordningen även i den högsta ledningen. Kulturen har också fått ett bredare anslag inom politiken. I nuläget upplever Åström att det är svårast att få med alla i diskussionerna. Elva län ska från och med 2012 arbeta utifrån den kulturella samverkansmodellen och kulturplanerna ska presenteras under maj och juni. På sin rundresa i de elva aktuella länen tycker sig Åström se en trend där merparten av regionerna vill satsa mer aktivt på bild och form inom sitt kulturarbete. – Det kan vara enskilda satsningar men också tillsammans med exempelvis näringslivet, säger han.   Faktaruta: För stunden är det fem regioner som redan arbetar med sina kulturplaner, nämligen Skåne, Västra Götaland, Norrbotten, Halland och Gotland. Från och med 2012 ska Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Västmanland, Sörmland, Örebro, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten också börja arbeta utifrån samma modell. Kvarvarande är Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland samt Stockholm som beräknas bli aktuella från och med 2013.   Källa: Kulturrådet   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar