SVERIGE / KULTUR: Samhällets aktörer måste på nytt upptäcka kulturarvets värden inom allt arbete med hållbar utveckling. Det menar de ansvariga vid det statliga Riksantikvarieämbetet i sin strategi och vision för 2013, ”Tänka i tid”. I strategin pekar man specifikt ut regionaliseringen som en av samtidens stora utmaningar som Riksantikvarieämbete måste förhålla sig till.   Läs mer:    Länk till Riksantikvarieämbetets vision:    NRU Norden: Per Holmström  

Lämna en kommentar