SVERIGE / MILJÖ: – En ombyggnad av stadsdelen Ålhem i Umeå kommun kommer att bidra till både en förtätning av staden och att sociala barriärer bryts ned. Det säger Albert Edman, projektledare för den Hållbara Umeåregionen.
Men de 33 miljoner kronor som Umeå kommun beviljats från Delegationen för hållbara städer för att bygga om stadsdelen, kommer inte bara gynna stadskärnan utan även påverka den omgivande regionen. Framförallt genom det regionala företagsnätverket för hållbart byggande, och byggande och förvaltande i kallt klimat.
Nätverket består av ett 40-tal företag i Umeåregionen men även från andra delar i Norrland. Gemensamt representerar de hela byggkedjan från finansiering, byggande, boende och återvinning.
– Det här arbetssättet ligger helt i linje med Umeås ambition om att bli ett nordligt nav för modern milöjteknik och hållbar stadsutveckling. Därför har vi också påbörjat ett aktivt samarbete med universitetet och designhögskolan för att nå upp till vårt mål: att Ålhem ska bli kommunens hållbara kulturstadsdel, säger Edman.
 
Länk till företagsnätverket: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar