SVERIGE / NORGE: Om två år, 2012, ska norska och svenska räddningscentraler utmed den nationsgränsen i jämnhöjd med Jämtlands län och Nord / Syd-Tröndelag vara väl samkörda om olyckan skulle vara framme. För så är det inte i dag!
Den svenska räddningstjänsten kan idag inte göra mycket om en olycka skulle ske på norsk mark även om olycksplatsen låg nära riksgränsen. Och norrmännen sitter i samma sits som svenskarna. Anledningen är att ingen part i dag har den grundläggande information som krävs för att snabbt kunna rycka in och göra en insats på det andra landets territorium.
Det här vill både svensk och norsk räddningstjänst ändra på och därför satsar man nu gemensamt i ett projekt kallat Gränslös geografisk information, som också stöttas av Interreg Sverige – Norge.
Simon Keskitalo som är projektledare för projektet berättar att allt än så länge är väldigt nytt eftersom projektet startade upp först under oktober:
– Det vi allra först kommer att lägga krut på är att räddningstjänsterna i de båda länderna får tillgång till varandras data över hur landskapen ser ut. Därefter måste vi komplettera med en så kallad resursöversikt så att båda sidor vet vilka resurser som den andre har att förfoga över.  Men data kostar pengar och parterna måste också kolla upp egna avtal.
– Som tur är har Svenska Lantmäteriet och Statens Kartverk lovat att de ska gå in i projektet och även stötta finansiellt, säger han.
Nu är det inte bara data som ska tas fram inom projektet. När projektet väl är i hamn 2012 så ska räddningstjänsterna på respektive sida om gränsen också ha hunnit samköra sina styrkor.
Några konkreta mål om exempelvis antal räddade liv har man däremot inte satt upp inför målgången 2012:
– Nej, några sådana konkreta siffror har man inte satt upp vad jag vet. Däremot så kommer vi att kunna visa på hur mycket snabbare och effektivare våra räddningsinsatser kan bli när vi väl är färdiga, säger Simon Keskitalo.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar