SVERIGE / NORGE: Genom det svensk-norska Interreg-initiativet GränsEraser samarbetar kreatörer på båda sidor gränsen.  Det har gett en kreativ nytändning. – När vi först startade så upptäckte vi bland annat att de olika utbildningsinstitutionerna inte samarbetade med varandra, så redan här fanns en hel del att göra, berättar Lennart Walldén, som är svensk projektkoordinator. – Numera så träffas de två till tre gånger om året vilket är ett väldigt bra resultat. En direkt följd av samarbetet är att ett 50-tal gymnasieelever från respektive land åker till Fredrikstad i Norge och Trollhättan i Sverige för att delta i olika workshops. – Det här har varit oerhört uppskattat och har gett både elever och lärare en kick, säger Walldén. Lärare och företagen som deltar i projektet har också ett kontinuerligt utbyte mellan sig. – Vi har ju i grunden samma mål, nämligen att skapa mötesplatser där företag inom kreativa näringar och andra branscher och samhällsaktörer kan mötas och kan ju därför dra stor nytta av varandra. – Utbytena inom projektet är uppskattat av alla och efter knappt halva projekttiden har vi överträffat många av våra mål, vilket bådar gott för framtiden, avslutar Lennart Walldén. Fakta: Projektet GränsEraser startade i november 2009 och avslutas i oktober 2012.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar