SVERIGE / NORGE: – Det här med mentorer och adepter fungerar ju faktiskt! Kommentaren kommer från en spansk journalist som deltagit i det svensknorska Interregprojektet ”Näringslivet som motor för integration”, en satsning signerad Hamarregionen Utvikling i Hedmarks fylke i Norge och Karlstads kommun i Värmland. Även Karlstads universitet är med och finansierar mentorprogrammet. Idén bakom Interregprojektet är att visa att det går att utveckla sitt företag och skapa nya marknader med hjälp av etnisk mångfald – ett nytt grepp där alla kan bli vinnare! – Alla är mycket nöjda, både de invandrare som blivit adepter och våra mentorer, säger den entusiastiska projektledaren Eva-Lotta Karnlind. Bland de 29 adepterna och 30 mentorerna är fördelningen mellan män och kvinnor jämn. Samtliga adepter är utomskandinaviska och en majoritet har högre utbildning i bagaget.  – Så här långt har det gått väldigt bra! Erfarenheterna i båda länderna är att både adepter och mentorer upptäcker att de har fler gemensamma beröringspunkter än olikheter genom sina utbildningar och arbetslivserfarenheter, och sådant underlättar säger Karnlind. Men det svensknorska samarbetet har också haft sina utmaningar: – Projektnamnet är långt. Därför hade vi från svensk sida gärna haft en underrubrik med engelsk prägel. Men det förslaget gick inte alls hem på norska sidan. Där värnar man norskan och tar ovilligt in engelskan. Så nog är vi lika, men inte på alla områden. Den erfarenheten tar vi med oss nu när vi planerar för projektets tredje insats, en handbok för rekrytering av sökande med utländsk bakgrund. Det andra är ett mångfaldspris som redan ger effekt, säger projektledaren. Initiativet startade i januari förra året och ska avslutas i december i år.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar