SVERIGE / NORGE: Föreningarna Ungt Entreprenörskap i Norge och Ung Företagsamhet i Sverige har gemensamt utvecklat en pedagogisk modell anpassad till skolvärlden för att öka entreprenörskapet bland grundskole- och gymnasieungdomar.
– Det hade aldrig varit möjligt utan ett tätt samarbete och ett finansiellt stöd från Interreg Sverige – Norge, säger Bjørn Erik Studsrud, projektledare för det svensk-norska projektet ”Se mulighetene og gjør noe med dem”.
– I Sverige hade man exempelvis aldrig tidigare tänkt in entreprenörskap på grundskolenivå men det har vi i Norge och de erfarenheterna tog vi med oss in i samarbetet. Detta var också ett av skälen till att projektet genomfördes.
Studsrud berättar att samarbetet gjorde det möjligt att nå ut till över 7000 elever i åldrarna 15 – 20 år där ungefär hälften finns i Norge och hälften i Sverige. Dessutom har ca 270 lärare fått utbildning i entreprenörskap och ca 180 elever i hur man bygger upp fungerande arbetsgrupper. Framförallt har de två organisationerna hittat arbetssätt som gjort det möjligt att bland dessa 180 elever nå tjejer i skolan, en grupp som är klart underrepresenterad bland nyföretagare.
– Ja, visst är det roligt men inget av detta hade varit möjligt för någon av oss på egen hand säger Studsrud men poängterar att det stora mervärdet består i att både elever och lärare nu fått tillgång till nätverk som går över nationsgränserna.
På en punkt så lyckades däremot inte projektet. Intentionen var att i Sverige nå hela grundskolan men man lyckades bara nå ut till högstadiet och där fick lyckades man inte heller få gehör för idén om att driva ungdomsföretag. Studsrud har inget svar men tror att det kanske berodde på det svaga stödet från svenska myndigheter.
– Hos oss så är detta en del av den nationella politiken så det underlättar ju, säger han.
– De norska myndigheterna har utvecklat en strategi och en handlingsplan för entreprenörskap inom all ungdomsutbildning. Där säger regeringen att den norska skolan ska arbeta med dessa frågor.
Trots att projektet mellan Östfold och Fyrbodal avslutades så sent som denna sommar så har en liknade satsning redan börjat ta form mellan norska Hedmark och två svenska länen Värmland och Dalarna under namnet är ”Företagsamhet i hela skolan”.
– Vi har via våra nationella nätverk berättat om hur vi arbetat med kontakterna in i skolvärlden och hur den pedagogiska modellen utformats men vad de gör med detta vet vi inget om i nuläget. Det är alldeles för färskt, säger Studsrud.
 

Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar