SVERIGE / NÄRINGSLIV: Det är helt uppenbart i dag att utvecklingen inom besöksnäringarna inte tas fullt ut på allvar. Det menar landshövdingen Britt Bohlin i Jämtland. – Vi har en besöksfrekvens varje helg upp till exempelvis Åre som motsvarar en mindre kommuns hela befolkning men detta får inget genomslag i vare sig tilldelning av EU:s strukturfonder, planering av infrastrukturen eller i ändringar i lagtexter och regelverk, säger hon. Hennes poäng är att om man som Åre har 10 miljoner gästnätter varje år så kräver det en matchande samhällsplanering på alla områden – inte minst i form av finansiella investeringar från samhället. – Bara i det område som kallas Vemdalsskalet så investerades en halv miljard under året som gick. Hur ska vi klara av att matcha detta från samhällets sida om vi inte få resurser? Sverige är i dag anpassat till tillverknings- och gruvindustrin. Dit kan samhället enkelt kanalisera nödvändiga resurser. – Men de nya näringarna får inte motsvarande uppbackning från nationellt håll trots att de växer mitt under lågkonjunkturen och har omsättningar som klart kan jämföras med de etablerade näringarna. Därför måste det till förändringar på det här området, säger hon. NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar