SVERIGE / NÄRINGSLIV: Runt Sveriges största insjö Vänern, samt i Bergslagen, Västmanland, Örebro och Dalarna finns 24 av landets 33 mest sårbara kommuner. I dessa kommuner finns ett fåtal företag som ortens befolkning är mycket beroende av.

Undersökningen som är gjord av Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket, omfattar både traditionell industri och tjänsteföretag. I Örebro, Kalmar, Västmanland och Värmland är en tredjedel av kommunerna genuint sårbara.

 

Läs mer: www.tillvaxtverket.se

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar