SVERIGE / NÄRINGSLIV: Politikernas förmåga att stötta sysselsättningen och öka företagandet i de fyra nordligaste länen väcker inte medborgares förundran. Snarare är de missnöjda och det har inte blivit bättre med åren. Sämst klarar sig staten och landstingen tillskillnad från kommunpolitikerna som anses klara uppgifterna något bättre. Resultaten kommer från en studie gjord av forskare vid Universiteten i Umeå, Luleå samt vid Mittuniversitetet. Ansvarig forskare Ulf Wiberg tolkar resultaten som en direkt följd av den ekonomiska krisen men också det faktum att lokalpolitikerna har fler verktyg för att direkt anpassa sina insatser till det lokala näringslivet vilket inte staten och landstinget har i samma utsträckning. Förväntningarna på de senare handlar också om att vända arbetslösheten och motverka konkurser vilket hänger samman med konjunkturen och som därmed ligger bortom vad politiken rår över.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar