SVERIGE / NÄRINGSLIV: De nordeuropeiska råvarutillgångarna får allt större internationell uppmärksamhet. I Asien, framför allt i Kina, växer den inhemska efterfrågan. Intresset för de svenska gruv- och mineraltillgångarna i Norrbotten är inte undantagna. Det är också ett av skälen till att den kinesiska ambassadören i Sverige reser till Luleå den 18 – 20 januari för att möta landshövdingen och industrirepresentanter inom gruv-, mineral-, vindkrafts- och miljönäringarna. Båda parter hoppas på att de kontakter som skapas ska mynna ut i nya affärsförbindelser och på sikt i ett ökat handelsutbyte.   Läs mer:  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar