SVERIGE / NÄRINGSLIV: På bred front samlades den 27 augusti landets länsstyrelser, Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting till en kick-off vid länsstyrelsen i Kronoberg för att påbörja ett arbete för att förenkla reglerna för landets alla företagare.
Skälet till kick-offen är att länsstyrelsen i Kronoberg den 27 maj fick regeringens uppdrag att se över de regelsystem som näringslivet har att förhålla sig till och som också styr myndigheter och verk i deras kontakter med enskilda företagare. Att därför samla de största intressenterna till en gemensam start var ett sätt att så här i starten hämta in alla tänkbara goda idéer om vad som skulle behöva göras och hur det skulle kunna gå till.
Landshövdingen Kristina Alsér säger i ett pressmeddelande på länsstyrelsen webbplats att ”vi i alla frågor tänker utifrån och in och har brukarens perspektiv för ögonen, samtidigt som vi vinnlägger oss om en enhetlig och rättssäker tillämpning.”
 
Läs mer:
 
Fakta: Uppdraget som länsstyrelsen i Kronoberg fått finns som Regeringens skrivelse 2008/2009:206 Regelförenklingsarbetet.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar