SVERIGE / NÄRINGSLIV: – Kan vi som företagare utanför de stora städerna samverka på ett sådant sätt att vi efterliknar deras mångfald så blir vi givetvis mer attraktiva för de grupper på arbetsmarknaden som vi är i behov av. Det säger Göran Österman, klusterledare för nätverket Compare som i dagsläget består av närmare 100 företag i Värmland. Compare är ett initiativ som kommer från, och ägs av, företagarna själva. Nätverket ska hjälpa företag med samma behov att hitta varandra, för att på så vis minska riskerna, dela på kostnader, samsas kring investeringar och kunna dra nytta av det statligt stöd och universitetens forskning. – Företagen inom Compare arbetade på det här sättet långt innan någon satte etiketten ”kluster” på det vi gjorde, säger Österman. Samtidigt påpekar han att man under den senaste klusterkonferensen i Karlstad i februari kunde lägga fram forskning där man svart på vitt visade på att klustersamverkan ökar företagens möjligheter att växa snabbare. – Men hemligheten bakom klustrets framgångar är trots allt lika enkel och genial som knivig och svåråtkomlig: Det handlar om att bygga tillit och förtroende så att både samarbete och konkurrens ryms under ett och samma paraply, säger Österman.   Läs mer om klustersatsningen i Värmland:    Läs mer om företagens uppfattning:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar