SVERIGE / NÄRINGSLIV: Tiden då det bara var gruv- och skogsnäringar samt industrier som kvalificerade sig som basnäringar i Sverige är nu förbi. Kronoberg, som är ett av de inbitna skogslänen i södra Sverige, är ett exempel på en region som nu väljer att bryta ny mental mark. – Att planera för besöksnäringen ska vara lika naturligt som för industrin. I det här arbetet ska vi lyssna på företagen och på deras behov, säger Gunnar Elm (c), som är ordförande i styrelsen för Destination Småland. Just nu påbörjas ett gemensamt arbete mellan Region Södra Småland och Destination Småland för att skapa mer långsiktiga planer för att utveckla besöksnäringen. Målsättningen är en fördubblad verksamhet redan om tio år, vilket skulle innebära en omsättning på 2,3 miljarder kronor och skapandet av 600 nya jobb.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar