SVERIGE / REGIONALISERINGEN: Intresset för en ny regional indelning har svalnat bland norrlänningarna. Den slutsatser drar forskarna vid de tre universiteten I Luleå, Umeå och vid Mittuniversitetet efter att ha sammanställt svaren från en undersökning hösten 2010. De kritiskt inställda är fortfarande i majoritet även om de vet om de fördelar en större region skulle föra med sig. Argumenten som trots allt biter hårdast på denna grupp handlar om att demokratin sannolikt skulle få sämre förutsättningar och att delar av denna storregion skulle riskeras att missgynnas. Bland de som inte är uttalade motståndare så finns enligt forskarna en större osäkerhet i dag över hur man ska ställa sig till en större regionbildning.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar