SVERIGE / REGIONKOMMUN: Sveriges Kommuner och Landsting har samlat tidigare drivna regionpolitiker från både Skåne och Västra Götalandsregionen för att hjälpa landets politiker i regionkommunsfrågan. De som ingår i gruppen är Roland Andersson (s) och Kent Johansson (c), som båda tidigare varit regionråd i Västra götalandsregionen. Även Jerker Swanstein (m) ingår i gruppen. Uppdraget består i att åka runt i landet och ge en samlad lägesbild av hur diskussionerna utvecklas och vilka eventuella problem som kan behöva hanteras. NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar