SVERIGE / REGIONKOMMUN: Karlstads kommun har på eget bevåg beställt en utredning från Sweco Eurofutures, ”Karlstad i en ny regional kontext”, om vad ett samgående med Örebro skulle innebära för Värmland. Alternativet ställs emot två tänkbara förslag: Västra Götaland – Värmland samt Värmland – Örebro. Förslaget om att Värmland bildar en egen regionkommun avfärdas på ett tidigt stadium. Även Örebro – Värmlandsalternativet avfärdas delvis, på grund av de krav som Ansvarskommittén ställt. Kvar står ett Svealandsalternativ, med Värmland – Örebro – Västmanland – Sörmland, vilket Örebro kraftfullt förespråkar gentemot det redan kända Västra Götaland – Värmlandsalternativet. Utredaren påpekar till sist att båda alternativen har sina fördelar men i grunden är väldigt olika. Svealandsalternativet har kommit in sent i matchen och saknar därför den trovärdighet som just nu ger Västra Götaland ett försprång inom politiken.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar